Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Referat – Bestyrelsesmøde, den 17. januar 2017

Farum Arena, Cafelokalet i Hal 3

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH

Afbud: Mogens Daniel Bruun MB, Dorthe Østergaard DØ, Torben Stensdal TS

Fortsæt med at læse »

Referat – Bestyrelsesmøde, den 24. november 2016

Værløse

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Dorthe Østergaard DØ, Anette Ohm AO.

Afbud: Torben Stensdal TS, Claus Haakonsson CH

Fortsæt med at læse »

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Torben Stensdal TS, Dorthe Østergaard DØ, Claus Haakonsson CH, Anette Ohm AO.
Afbud: ingen

Fortsæt med at læse »

Bestyrelsesmøde 26. maj 2016 kl. 17.15, Farum Arena (Cafelokalet Hal 3)

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Torben Stensdal TS

Afbud: Dorthe Østergaard DØ, Gitte Segato Steensgaard GS,, Claus Haakonsson CH, Anette Ohm AO.

 

Fortsæt med at læse »

Bestyrelsesmøde 26. maj 2016 kl. 17.15, Farum Arena (Cafelokalet i Hal 3)

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA

Afbud/fraværende: Dorthe Østergaard DØ, Gitte Segato Steensgaard GS, Torben Stensdal TS, Claus Haakonsson CH, Anette Ohm AO.

Fortsæt med at læse »

Furesø Idrætsråd (FIR) Repræsentantskabsmøde 29 marts 2016,
VIP Lounge Farum Arena

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af repræsentanter.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
 11. Eventuelt

Fortsæt med at læse »

Til stede: Annette, Claus, Dorthe, Gitte, Kim, Lars, Mogens og Torben

Afbud: Henning

Referat

Fortsæt med at læse »