Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Bestyrelsesmøde 26. maj 2016 kl. 17.15, Farum Arena (Cafelokalet Hal 3)

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Torben Stensdal TS

Afbud: Dorthe Østergaard DØ, Gitte Segato Steensgaard GS,, Claus Haakonsson CH, Anette Ohm AO.

 

Fortsæt med at læse »

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat
 3. Siden sidst
  1. FOU – lokalefordelingen
 4. Konstituering af bestyrelsen
  1. Formand (Lars) og Kasserer (Torben) er direkte valgt. Næstformand (p.t. Mogens) og Sekretær (p.t. Kim) skal vælges.
  2. Forretningsorden vedhæftet til drøftelse
 5. Aktiviteter
  1. Medlemsarrangementer?
  2. Nordea sportspris – action ift nye indstillinger??
  3. Det politiske projekt – opfølgning på politikermøde
 6. Kommende møder(forslag):
  2 juni (Værløse), 8. september(Farum), 25. oktober (Værløse), 6. december (Farum – Julefrokost). Vi skal lige sikre, at datoerne i efteråret ligger hensigtsmæssigt ift. Kommunens budgetproces. Mogens: vil du ikke lige se på timingen inden mødet?
 7.  Evt

Fortsæt med at læse »

Furesø Idrætsråd (FIR) Repræsentantskabsmøde 29 marts 2016,
VIP Lounge Farum Arena

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af repræsentanter.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
 11. Eventuelt

Fortsæt med at læse »

Til stede: Annette, Claus, Dorthe, Gitte, Kim, Lars, Mogens og Torben

Afbud: Henning

Referat

Fortsæt med at læse »

Fortsæt med at læse »

fFIR formand udtaler: “Så fik vi overstået Nytårskuren 2016 og vel overstået vil jeg tillade mig at sige.   Jeg anslår, at der var de 150 deltagere til arrangementet, som vi havde håbet.”
Eskild EbbesenEskild Ebbesens største engagement gennem sit voksne liv har været eliteroning. Som eneste faste mand på ”Guldfireren” frem til 2008 har Eskild vundet OL-guld i 1996 og 2004 samt 2008, OL-bronze i 2000 og 2012 og VM-guld 1994, 1997, 1998, 1999, 2002 og 2003.

Eskild Ebbesens største engagement gennem sit voksne liv har været eliteroning. Som eneste faste mand på ”Guldfireren” frem til 2008 har Eskild vundet OL-guld i 1996 og 2004 samt 2008, OL-bronze i 2000 og 2012 og VM-guld 1994, 1997, 1998, 1999, 2002 og 2003.

Fortsæt med at læse »

Furesø Idrætsråd

Referat Bestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.15

VærløseHallerne (sikkert i mødelokalet ved håndboldhallen)

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat
 3. Siden sidst
  1. FOU
 4. Aktiviteter
  1. Medlemsarrangement – Nytårskur
  2. Nordea sportspris
 5. Kommende møder: vi skal have forårets møder aftalt (frem til april)
 6. Evt

Fortsæt med at læse »