Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for februar 2009

Foreninger, fritidsorganisationer og klubber, der ønske at bruge den samme gynmastiksal, hal eller det samme lokale en hel sæson af gangen, skal booke gennem Idæt- og Fritidsforvaltningen. På denne side finder du en oversigt over sæson 2009/2010 samt retningslinjer for ansøgninger til sæsonbooking.

Sæsonen 2009/2010

  • 1. september 2009 – 31. maj 2010 (idrætsanlæg, haller, sale og svømmehaller)
  • 10. august 2009 – 30 juni 2010 (resterende lokaler)

Ansøgning, ansøgningsfrist og tilbagemelding

Ansøgningen til sæsonbookingen skal ske på et ansøgningsskema, du kan finde under blanketter på Interbook Husk at skrive den nøjagtige start – og slutdato, weekendarrangementer, aktivitet og aldersgruppe, på dem der benytter lokalet.

Ansøgningen sendes til:

Idræt og Fritid
Furesø Kommune
Kulturhuset
Stavnsholtvej 3
3520 Farum

eller mailes til fritid@furesoe.dk

Husk at mærke brev eller mail med: “Sæsonbooking”.

Ansøgningsfrist: fredag den 20. februar 2009

Ansøgninger, der ikke kommer rettidigt, vil blive optaget på venteliste.

Skriftlig tilbagemelding fra forvaltningen: senest den 1. maj 2009.

Læs mere på http://www.furesoe.dk/sitecore/content/Institutioner/Foreningsportal/Lokalebooking/Saesonbooking.aspx

Read Full Post »

Til stede var:  Peder Sundgaard, Lisbeth Hoffmann, Uffe Byrnak og Søren Jensen.

1 Nyt fra formand Peder Sundgaard:
Kasserer Annette Fick har regnskabet klar til repræsentantskabmødet torsdag 19. marts 2009.
FIR bestyrelsen er inviteret til ”forretningsmiddag” af Furesø kommunes Idræts- og fritidsudvalg.

2 Fremtiden for FIR som oplæg til mødet med kommunen.
Der var fuld enighed om, at FIR’s rolle ikke skal være af administrativ karakter, men meget mere et politisk organ, der skal være samlende og servicerende for alle kommunens klubber. FIR skal være på forkant med udviklingen, så vi kan være orienterende overfor medlemsklubberne på en måde, så de altid har overblik over, hvad der kan være på vej fra kommunal eller idrætsorganisatorisk side. En tættere og hyppigere kommunikation med klubberne er vigtig, og det skal gå begge veje. Også altid en kort orientering om de væsentligste ting på Folkeoplysningsudvalgets dagsorden.
FIR vil ligeledes gerne have gang i noget mere ping pong ideudveksling direkte med Furesø kommune.

3 Kontingentsatser for medlemskab af FIR.
FIR har lovet til repræsentantskabsmødet at komme med et oplæg til nye kontingentsatser/stemmeandele pr. medlemsklub, og bestyrelsen har besluttet sig for følgende udspil:

Under 100 medlemmer koster 100 kr. i kontingent og giver 1 stemme
100-300 medlemmer koster 300 kr. i kontingent og giver 2 stemmer
Over 300 medlemmer koster 500 kr. i kontingent og giver 3 stemmer

Read Full Post »