Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for februar 2011

Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd, der afholdes ….

Torsdag den 24. marts 2011 kl. 19:00
Hareskov Værløse Tennisklub
Klublokalet i Værløsehallerne

Dagsorden (i henhold til vedtægter):

1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Godkendelse af repræsentanter.
3.    Valg af stemmetællere.
4.    Bestyrelsens beretning.
5.    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6.    Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

   Pause med Prisuddeling ”Du gør en forskel”

7.    Indkomne forslag
8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
9.    Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
10.    Valg af revisorer i henhold til § 14.
11.    Eventuelt.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

Vi håber at rigtig mange medlemmer møder op, men ser også meget gerne andre idrætsforeninger på trods af manglende medlemskab.

Hvis din forening endnu ikke er medlem, skal du skrive til vores kasserer Uffe Byrnak på uffe.byrnak@mail.tele.dk . Så får du besked om proceduren.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Read Full Post »

Har du en ildsjæl i din forening?

Furesø Idrætsråd vil i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund gerne anerkende en lokal ildsjæl, som igennem det forgangne år har understøttet en markant udvikling inden for idrættens verden her i Furesø Kommune.

“Du gør en forskel” prisen uddeles til en lokal idrætsleder, som har gjort en særlig indsats for den lokale idræt. Prisen på 5.000 kr. uddeles på det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. marts 2011.

Furesø Idrætsråd vil i vurderingen lægge vægt på en ganske særlig indsats indenfor breddeidræt, eliteidræt eller idræt for særlige grupper.

Idrætsrådet beder derfor alle idrætsforeninger om at indstille egnede kandidater til “Du gør en forskel” prisen senest den 5. marts 2011.

Din forenings indstilling skal indeholde relevante data om den pågældende idrætsleder og argumentation for, hvorfor netop din idrætsleder bør få “Du gør en forskel” prisen. Der er ingen formkrav til indstillingerne, som kan sendes pr. post eller mail til formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Read Full Post »