Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for oktober 2015

Til stede: Annette, Lars, Claus, Kim og Torben

Afbud: Mogens, Gitte, Dorthe, Henning

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat
 3. Siden sidst
  1. FOU
  2. 17 stk 4 udvalget – Skolereformen
 4. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde
  2. Nordea sportspris
  3. Ny hal – status
  4. Prioriteringslisten – vedligehold samt renovering/nyanlæg
  5. Medlemsarrangementer – status
  6. Aktiv Furesø – lokalebooking systemet
  7. Information & kommunikation
 5. Kommende møder: 1/12 Farum (julefrokost)
 6. Evt.

(mere…)

Read Full Post »