Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for marts 2016

Furesø Idrætsråd (FIR) Repræsentantskabsmøde 29 marts 2016,
VIP Lounge Farum Arena

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af repræsentanter.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
 11. Eventuelt

(mere…)

Read Full Post »