Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for marts 2017

Furesø Idrætsråd

Referat fra Repræsentantskabsmøde

29. marts 2017 i Farum Arena, VIP Lounge

Dagsorden jf. Vedtægternes § 9:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af repræsentanter
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14
 11. Eventuelt

(mere…)

Read Full Post »

Glimt fra mødet..

(mere…)

Read Full Post »