Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for oktober 2017

Read Full Post »

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2017 kl. 17.15
Farum Arena, Cafeteriet Hal 3
Til stede: Lars, Annette, Erik
Fraværende: Torben, Kim A, Kim C, Mogens, Claus, Dorthe

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)
3. Siden sidst
a. FOU v/ Mogens
b. Budgetaftalens udmøntning – status v/ Lars
c. Skoleområdet – status v/ Annette
4. Aktiviteter
a. Medlemsmøder i 2017 – kommunalvalg fokusområder/initiativer. Vælgermøde 9. november
b. Nordea sportspris 2017 – emner
c. Hjemmeside og arkiv for FIR (v/ KA)
5. Kommende møder: Vælgermøde 9. november, 15. november i Værløse, julefrokost Farum 12. eller 14. december.
6. Evt.

(mere…)

Read Full Post »