Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for januar 2018

FIR_NYAARSKUR_2018

Read Full Post »

REFERAT – Bestyrelsesmøde 8. januar 2018 kl. 17.15
Til stede: Mogens, Torben, Erik, Lars
Afbud: Kim C, Dorthe, Annette, Claus

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)

3. Siden sidst

a. FOU, herunder det kommende valg til FOU v/ Mogens
b. Kommunalvalget og endelig konstituering v/ Lars
c. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette

4. Aktiviteter

a. FIR’s Nytårskur 2018 – 25. januar kl. 19.00 og program
b. FIR Repræsentantskabsmøde – program??
c. Nordea ”Det gode liv” priser 2017

5. Regnskab

6. Kommende møder: Vi har aftalt følgende kommende møder:

a. Bestyrelsesmøde onsdag den 28. februar kl. 17.15 i Værløse
b. Repræsentantskabsmøde torsdag den 22. marts kl. 19.00 i Farum Arena.

7. Evt.

Referat

(mere…)

Read Full Post »