Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Idrætspolitik’ Category

FIR_NYAARSKUR_2018

Read Full Post »

REFERAT – Bestyrelsesmøde 8. januar 2018 kl. 17.15
Til stede: Mogens, Torben, Erik, Lars
Afbud: Kim C, Dorthe, Annette, Claus

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)

3. Siden sidst

a. FOU, herunder det kommende valg til FOU v/ Mogens
b. Kommunalvalget og endelig konstituering v/ Lars
c. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette

4. Aktiviteter

a. FIR’s Nytårskur 2018 – 25. januar kl. 19.00 og program
b. FIR Repræsentantskabsmøde – program??
c. Nordea ”Det gode liv” priser 2017

5. Regnskab

6. Kommende møder: Vi har aftalt følgende kommende møder:

a. Bestyrelsesmøde onsdag den 28. februar kl. 17.15 i Værløse
b. Repræsentantskabsmøde torsdag den 22. marts kl. 19.00 i Farum Arena.

7. Evt.

Referat

(mere…)

Read Full Post »

Politikerne lover ro på idrætområdet

Politikerne lover ro på idrætområdet

Read Full Post »

Torsdag aften holdt Furesø Idrætsråd(FIR) et godt besøgt vælgermøde, hvor alle opstillede lister var repræsenteret med deres spidskandidater.  Omdrejningspunktet for debatten var i vid udstrækning den kommuneundersøgelse, som DIF offentliggjorde for kort tid siden, der viste at Furesø faldt fra en plads som nr. 10 til nr. 58 af de danske kommuner, målt på en lang række faktorer, der handler om idrættens forhold og vilkår.

Valgmøde 2017 Øjvind Visholm (Ø) støtter idræt

Valgmøde 2017 Øjvind Visholm (Ø) støtter idræt

Alle partier lovede mere fokus, og en sikkerhed for, at vi ikke i de kommende 4 år skal blive ved med at diskutere besparelser på medlemstilskud og træner- og instruktørtilskud. Men der var ikke nogen der direkte lovede flere penge til området. Konservative ville gerne sikre, at tilskuddene blev reguleret efter antal medlemmer, i modsætning til nu, hvor der er en fast samlet pulje til fordeling, om det betyder flere penge vides ikke. Om der er andre, der vil være med til at øge tilskud til idrætten blev ikke klart. Men ro på blev lovet – og det er i sig selv en positiv forandring. Undersøgelsen viste, at Furesø bruger stort det samme beløb pr. borger i tilskud til idrætten (ca. 1200 kr/år) som den kommune, der bruger flest penge, men da det forholdsmæssige antal af DIF aktive borgere i Furesø Kommune er dobbelt så stort som hos nummer 1, svarer det til, at vi i Furesø Kommune reelt giver et halvt så stort tilskud pr. idrætsaktiv som i Albertslund.

Der hvor det står sløjest i undersøgelsen er dog oplevelsen af anerkendelse af frivilligheden, og vi der er i tæt dialog også med de frivillige i kulturen og hos spejderne oplever, at de ville have svaret præcis det samme. KFIU har brugt mange penge på diverse kulturfyrtårne, kultursamarbejder etc. med det opleves, at det er på bekostning af det frivillige arbejde. Gebyrstormen viste tydeligt, hvordan nogle kulturfrivillige reagerede på den sag.

De fremmødte politikere lyttede til FIRs formand, da han rundede debatten af.

De fremmødte politikere lyttede til FIRs formand, da han rundede debatten af.

FIR opfordrer det kommende byråd og det kommende Idræts-, Fritids- og Kulturudvalg til at have et konstruktivt samarbejde og dialog med foreninger og deres repræsentanter i samrådene, og være med til at sætte gode rammer – også økonomisk – for de frivilliges arbejde, men undlade at blande sig unødigt i detaljen. Det kommer der sjældent noget godt ud af. Med et held og lykke til de opstillede kandidater, ser vi i FIR frem til et godt samarbejde efter valget.

Lars Køster Svendsen

Formand, Furesø Idrætsråd

 

 

 

Supplerende billeder fra mødet

(mere…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2017 kl. 17.15
Farum Arena, Cafeteriet Hal 3
Til stede: Lars, Annette, Erik
Fraværende: Torben, Kim A, Kim C, Mogens, Claus, Dorthe

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)
3. Siden sidst
a. FOU v/ Mogens
b. Budgetaftalens udmøntning – status v/ Lars
c. Skoleområdet – status v/ Annette
4. Aktiviteter
a. Medlemsmøder i 2017 – kommunalvalg fokusområder/initiativer. Vælgermøde 9. november
b. Nordea sportspris 2017 – emner
c. Hjemmeside og arkiv for FIR (v/ KA)
5. Kommende møder: Vælgermøde 9. november, 15. november i Værløse, julefrokost Farum 12. eller 14. december.
6. Evt.

(mere…)

Read Full Post »

Furesø Idrætsråd

Referat – Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 kl. 17.15 – 19.15

Værløse Hallerne – mødelokalet i håndboldhallen

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS, Kim Christensen KC

Afbud:  Dorthe Østergaard DØ

(mere…)

Read Full Post »

Older Posts »