Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Mødereferater’ Category

REFERAT – Bestyrelsesmøde 8. januar 2018 kl. 17.15
Til stede: Mogens, Torben, Erik, Lars
Afbud: Kim C, Dorthe, Annette, Claus

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)

3. Siden sidst

a. FOU, herunder det kommende valg til FOU v/ Mogens
b. Kommunalvalget og endelig konstituering v/ Lars
c. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette

4. Aktiviteter

a. FIR’s Nytårskur 2018 – 25. januar kl. 19.00 og program
b. FIR Repræsentantskabsmøde – program??
c. Nordea ”Det gode liv” priser 2017

5. Regnskab

6. Kommende møder: Vi har aftalt følgende kommende møder:

a. Bestyrelsesmøde onsdag den 28. februar kl. 17.15 i Værløse
b. Repræsentantskabsmøde torsdag den 22. marts kl. 19.00 i Farum Arena.

7. Evt.

Referat

(mere…)

Read Full Post »

Værløse Hallerne

Til stede: Lars, Annette, Erik, Torben, Kim A, Kim C, Mogens, Claus
Fraværende: Dorthe

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)

3. Siden sidst

a. FOU, herunder det kommende valg til FOU v/ Mogens
b. Kommunalvalget og dets konsekvenser for idrætten v/ Lars*)
c. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette

4. Aktiviteter

a. FIR’s Nytårskur 2018 – dato og program **)
b. Nordea ”Det gode liv” priser 2017 – emner?? ***)
c. Hjemmeside og arkiv for FIR (v/ KA)

5. Kommende møder: Vi skal have aftalt 2 møder i foråret samt gerne en dato for Repræsentantskabsmøde 2018

6. Evt.

7. Spisning

 

(mere…)

Read Full Post »

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2017 kl. 17.15
Farum Arena, Cafeteriet Hal 3
Til stede: Lars, Annette, Erik
Fraværende: Torben, Kim A, Kim C, Mogens, Claus, Dorthe

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)
3. Siden sidst
a. FOU v/ Mogens
b. Budgetaftalens udmøntning – status v/ Lars
c. Skoleområdet – status v/ Annette
4. Aktiviteter
a. Medlemsmøder i 2017 – kommunalvalg fokusområder/initiativer. Vælgermøde 9. november
b. Nordea sportspris 2017 – emner
c. Hjemmeside og arkiv for FIR (v/ KA)
5. Kommende møder: Vælgermøde 9. november, 15. november i Værløse, julefrokost Farum 12. eller 14. december.
6. Evt.

(mere…)

Read Full Post »

Furesø Idrætsråd

Referat af Bestyrelsesmøde 15. August 2017 kl. 17.15
Værløse Golfklub, Christianshøjvej 22, 3500 Værløse

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Mogens Daniel Bruun MB, Kim Christensen KC
Afbud: Torben Stensdal TS, Dorthe Østergaard DØ, Claus Haakonsson CH

(mere…)

Read Full Post »

Furesø Idrætsråd
Referat – Bestyrelsesmøde 8. juni 2017 kl. 17.15 – 19.15
Farum Arena, Cafeen i Hal 3
Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS,
Fraværende: Claus Haakonsson CH, Dorthe Østergaard DØ

(mere…)

Read Full Post »

Furesø Idrætsråd

Referat – Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 kl. 17.15 – 19.15

Værløse Hallerne – mødelokalet i håndboldhallen

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS, Kim Christensen KC

Afbud:  Dorthe Østergaard DØ

(mere…)

Read Full Post »

Værløse hallerne, mødelokalet i håndboldhal

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS

Afbud: Dorthe Østergaard DØ,

(mere…)

Read Full Post »

Older Posts »