Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Furesø Idrætsråd
Referat – Bestyrelsesmøde 8. juni 2017 kl. 17.15 – 19.15
Farum Arena, Cafeen i Hal 3
Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS,
Fraværende: Claus Haakonsson CH, Dorthe Østergaard DØ

Fortsæt med at læse »

Furesø Idrætsråd

Referat – Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 kl. 17.15 – 19.15

Værløse Hallerne – mødelokalet i håndboldhallen

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS, Kim Christensen KC

Afbud:  Dorthe Østergaard DØ

Fortsæt med at læse »

På Furesø kommunes opfordring: 

Dyrker dit barn , 🚴 , 🏀 , 🏊 eller en anden sport på højt niveau? Så er vores nye idrætstalentlinje måske lige sagen!

Til august begynder en flok idrætstalenter i en nyoprettet 7. klasse, hvor der er plads til både fagbøger og elitesport. Idrætstalentlinjens fokus er nemlig at skabe en god sammenhæng i de unge talenters hverdag og at hjælpe dem til at lykkes bedre med både skolen og idrætten.

Psst.. Der er ansøgningsfrist den 1. maj.

Link til Idrætstalentlinjens Facebook side:

Furesø Idrætsråd

Referat fra Repræsentantskabsmøde

29. marts 2017 i Farum Arena, VIP Lounge

Dagsorden jf. Vedtægternes § 9:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af repræsentanter
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14
 11. Eventuelt

Fortsæt med at læse »

Glimt fra mødet..

Fortsæt med at læse »

Skrivelse udsendt til alle medlemsklubber

Fortsæt med at læse »

fir-nytaarskur-2017-invitation-v6-a4

Fortsæt med at læse »