Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2017 kl. 17.15
Farum Arena, Cafeteriet Hal 3
Til stede: Lars, Annette, Erik
Fraværende: Torben, Kim A, Kim C, Mogens, Claus, Dorthe

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)
3. Siden sidst
a. FOU v/ Mogens
b. Budgetaftalens udmøntning – status v/ Lars
c. Skoleområdet – status v/ Annette
4. Aktiviteter
a. Medlemsmøder i 2017 – kommunalvalg fokusområder/initiativer. Vælgermøde 9. november
b. Nordea sportspris 2017 – emner
c. Hjemmeside og arkiv for FIR (v/ KA)
5. Kommende møder: Vælgermøde 9. november, 15. november i Værløse, julefrokost Farum 12. eller 14. december.
6. Evt.

Fortsæt med at læse »

Den første talentlinjeklasse på Stavnsholtskolen er nu rigtig godt i gang! Allerede nu skal vi dog så småt til at kigge frem mod næsteårs optagelsesrunde. Derfor er der:

INFORMATIONSMØDE OM IDRÆTSTALENTLINJEN kl.17.00 – ca. 18.30 TIRSDAG D.28. NOVEMBER I SKOLENS KANTINE.

Læs mere om linjen på: furesoe.dk/idraetstalentlinje, eller kontakt talentkoordinator Rasmus Kalle Saaby på telefon 23421932

BEMÆRK: Det er også muligt at søge om optagelse i den eksisterende 7. idrætstalentklasse, med skolestart fra begyndelsen af 8. klasse.

Vi opfordrer desuden elever der nu går i 5.klasse, og som ønsker at søge optagelse i slutningen af 6. klasse, til at møde op og få en fornemmelse af hvad det vil sige at være talentelev.

Rasmus Kalle Saaby

Talentkoordinator på Stavnsholtskolen.

Furesø Idrætsråd

Referat af Bestyrelsesmøde 15. August 2017 kl. 17.15
Værløse Golfklub, Christianshøjvej 22, 3500 Værløse

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Mogens Daniel Bruun MB, Kim Christensen KC
Afbud: Torben Stensdal TS, Dorthe Østergaard DØ, Claus Haakonsson CH

Fortsæt med at læse »

Furesø Idrætsråd
Referat – Bestyrelsesmøde 8. juni 2017 kl. 17.15 – 19.15
Farum Arena, Cafeen i Hal 3
Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS,
Fraværende: Claus Haakonsson CH, Dorthe Østergaard DØ

Fortsæt med at læse »

Furesø Idrætsråd

Referat – Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 kl. 17.15 – 19.15

Værløse Hallerne – mødelokalet i håndboldhallen

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS, Kim Christensen KC

Afbud:  Dorthe Østergaard DØ

Fortsæt med at læse »

På Furesø kommunes opfordring: 

Dyrker dit barn , 🚴 , 🏀 , 🏊 eller en anden sport på højt niveau? Så er vores nye idrætstalentlinje måske lige sagen!

Til august begynder en flok idrætstalenter i en nyoprettet 7. klasse, hvor der er plads til både fagbøger og elitesport. Idrætstalentlinjens fokus er nemlig at skabe en god sammenhæng i de unge talenters hverdag og at hjælpe dem til at lykkes bedre med både skolen og idrætten.

Psst.. Der er ansøgningsfrist den 1. maj.

Link til Idrætstalentlinjens Facebook side:

Furesø Idrætsråd

Referat fra Repræsentantskabsmøde

29. marts 2017 i Farum Arena, VIP Lounge

Dagsorden jf. Vedtægternes § 9:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af repræsentanter
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14
 11. Eventuelt

Fortsæt med at læse »